Plan- och byggprojekt

Pendlingscykelstråk Hisingsleden-St Olofsgatan

Nu rustar vi upp cykelstråken längs med Hisingsleden till St Olofsgatan. Projektet är en del av en större satsning på pendlingscykelstråk i Göteborg som görs för att hjälpa dig som cyklar att komma fram på ett enklare och tryggare sätt.
Det nya pendlingscykelstråket kommer att ansluta till Trafikverkets nya mot och gång- och cykelbana vid Hisingsleden.
På delar av sträckan, mellan Helgeredsvägen och Asplyckevägen kommer vi även att bygga ett bullerplank utmed Björlandavägen på de delar där husen ligger nära vägen. Bullerplanket sätts närmast vägbanan där det är mest buller.
Läs mer om Göteborgs Stads satsningar på pendlingscykelstråk

Vad händer just nu?


Projektet planerar att göra fältundersökning 18 och 21 mars utmed Björlandavägen, Hisingsleden-St Olofsgatan, för kommande utbyggnad av pendelcykelstråket. Detaljprojekteringen pågår fram till sommaren 2022. Därefter planerar byggnationen starta vintern 2022/2023.
Pendlingscykelstråket planeras vara färdigt sommaren 2024.

Diarienummer

  • Diarienummer TK TN5809/19

Kontaktuppgifter

Lena Ljungholm

Trafikkontoret
  • Telefon 031-368 26 82
  • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Pågående arbeten