Plan- och byggprojekt

Tynnered - Program för Tynnered

Nu ska Tynnered kunna utvecklas och bli en mer sammanhängande del av staden. Mellan Frölunda Torg och Opaltorget samt kring Skattegårdsvägen och Näsetvägen kan det bli mer bostäder, verksamheter och service för att skapa en tryggare och mer levande stadsdel.

Läs mer om programmet på Göteborgs Stads webbplats för stadsutveckling

Vad händer just nu?

För att programmet ska bli så bra som möjligt behövs kunskap från boende och verksamma i området om hur det fungerar idag. Svara på enkäten här nedan och bidra med dina erfarenheter. Resultatet kommer att användas i planprogrammet för Tynnered.

Länk till enkäten

Det tar cirka 10 minuter att svara och enkäten är öppen till den 20 februari.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.90879936722321,57.64647810744222]},"properties":{"id":"BN0836/20","name":"Tynnered - Program för Tynnered","address":"","preamble":"","header":"Tynnered - Program för Tynnered","body":"Inför program. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0836/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0836/20
 • Planens formella namn Program för Tynnered

Kontaktuppgifter

Eva Tenow

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 24
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Hamid Ahklaghi Boozani

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 78
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Anders Dahlgren

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 90
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Ingegerd Linder

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 59
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Ebba Fredlund

Senior projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 13 52
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad och privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - inför godkännande

 4. Program - godkänt

 5. Program - avslutat