Plan- och byggprojekt

Sök
Välj typ

Sökresultat

12 träffar
Visa som:
 • Rödjan - Biokraftvärmeverk i Rya

  Plan utökat förfarande - granskning Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en bioångpanna att koppla ihop med befintligt gaskraftvärmeverk i Ryahamnen, samt att möjliggöra för lossningsplats och mellanlager av bränslen.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-12-21.
 • Majorna - Bostäder med mera i Klippan

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Syftet med planen är möjliggöra för bland annat 50 stycken bostäder.
  Synpunkter tas emot till och med 2023-01-11.
 • Masthugget - Ändring av detaljplan vid Järnvågsgatan

  Plan standardförfarande - granskning Projekt
  Detaljplanen omfattar ett antal mindre ändringar av nu gällande detaljplan (Detaljplan för Järnvågsgatan m.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-11-30.
 • Tynnered - Program för Tynnered

  Program - samråd Projekt
  Nu ska Tynnered utvecklas och bli en mer sammanhängande del av staden.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-12-20.
 • Sävenäs - Bostäder vid Stabbegatan

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra komplettering med bostäder.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-11-29.
 • Torslanda - Bostäder vid Majvik

  Plan - granskning 2 Projekt
  Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra 30-35 bostäder i form av radhus, parhus och/eller villor i tre delområden på privatägd mark.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-11-30.
 • Västra Frölunda - Blandad stadsbebyggelse vid Frölunda Torg

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Bild 1: 2035: Frölunda torg från sydväst.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-12-20.
 • Kulturreservatet Slottsskogen

  Information och samråd. Projekt
  Slottsskogen föreslås bli ett kulturreservat.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-12-27.
 • Brottkärr - Bostäder på ängar och berg norr om Gamla Brottkärrsvägen

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Bild 1: Illustration Inobi AB Bild 2: Illustrationsritning stadsbyggnadskontoret Bild 3: Planområdesgräns på ett ortofoto stadsbyggnadskontoret Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 250 bostäder på ängarna och bergen i anslutning till befintlig villabebyggelse.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-12-13.
 • Järnbrott - Stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet del 2

  Plan utökat förfarande - granskning Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder, lokaler, boende med särskilt stöd (BmSS), förskola, äldreboende och verksamheter samt tillbyggnad till befintliga kontor och att utveckla den befintliga skolan.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-12-02.
 • Lindås - Bostäder vid Vågnedalsvägen (ny detaljplan)

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Bostäder i små flerfamiljhus
  Synpunkter tas emot till och med 2022-12-13.
 • Heden - Verksamheter och bostäder vid Smålandsgatan

  Plan utökat förfarande - granskning Projekt
  Syftet med detaljplanen är att pröva en utbyggnad av Rättscentrum samt att pröva kontor och bostäder vid Ernst Fontells Plats och vid Ullevi Tennis.
  Synpunkter tas emot till och med 2022-11-30.