Plan- och byggprojekt

Planer öppna för synpunkter

Här kan du läsa mer om de planer som just nu är ute på samråd eller granskning.
Kontakta sidansvarig för planerna nedan
kommunikation.stadsbyggnad@sbk.goteborg.se

Tolered - Förskola vid Toredalsgatan

Synpunkter tas emot till och med 2022-12-21
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Säve - Program för Säve flygplats

Synpunkter tas emot till och med 2022-12-30
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Rödjan - Biokraftvärmeverk i Rya

Synpunkter tas emot till och med 2022-12-21
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Majorna - Bostäder med mera i Klippan

Synpunkter tas emot till och med 2023-01-11
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Tynnered - Program för Tynnered

Synpunkter tas emot till och med 2022-12-20
Just nu befinner sig programmet i samrådsskedet.

Västra Frölunda - Blandad stadsbebyggelse vid Frölunda Torg

Synpunkter tas emot till och med 2022-12-20
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Kulturreservatet Slottsskogen

Synpunkter tas emot till och med 2022-12-27
Just nu befinner sig kulturreservatet i samrådsskedet.

Brottkärr - Bostäder på ängar och berg norr om Gamla Brottkärrsvägen

Synpunkter tas emot till och med 2022-12-13
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Markanvisningar

Markanvisning för Hjällbo Centrum

Öppet för ansökan till och med 2023-01-22

Infrastruktur, trafik och torg

För tillfället finns inga pågående infrastrukturprojekt att visa.