Plan- och byggprojekt

Planer öppna för synpunkter

Här kan du läsa mer om de planer som just nu är ute på samråd eller granskning.
Kontakta sidansvarig för planerna nedan
stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Askim - Enbostadshus vid Nyängsvägen

Synpunkter tas emot till och med 2023-04-14
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Tuve - Verksamheter vid Norra Stenebyvägen

Synpunkter tas emot till och med 2023-04-12
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Gullbergsvass - Centrumutveckling vid Kilsgatan

Synpunkter tas emot till och med 2023-03-29
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Gullbergsvass - Bostäder, centrumutveckling och verksamheter vid Kämpegatan

Synpunkter tas emot till och med 2023-03-29
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Backaplan - detaljplan 3: Bostäder, lokaler m.m. vid Backavägen och Norra Deltavägen

Synpunkter tas emot till och med 2023-04-18
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Markanvisningar

För tillfället finns inga markanvisningar öppna för ansökan.

Infrastruktur, trafik och torg

För tillfället finns inga pågående infrastrukturprojekt att visa.