Plan- och byggprojekt

Markanvisning för småhus söder om Skattegårdsvägen

Markanvisningen omfattar ca 80 småhus/radhus med äganderätt/bostadsrätt. Området ligger på en attraktiv lokalisering i Fiskebäck söder om Skattegårdsvägen med gångavstånd till både Fiskebäcks hamn, Önnereds brygga samt Sjöbacka.

Markanvisningen kommer att fördelas till en aktör baserat på högsta anbud för marken. Detaljplanearbete för området beräknas starta till hösten/vintern 2022.

Vad händer just nu?

Ansökningstiden löpte ut 1 april 2022.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 80
 • Typ av bostäder Småhus/radhus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt, Äganderätt

Diarienummer

 • Diarienummer FN1389/20
 • Referensbeteckning FNVG01/22

Öppen för ansökan

2022-02-18 – 2022-04-01

Upplysningar lämnas av

Joel Blomgren

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.