Plan- och byggprojekt

Lunden - Ny cykelbana för tryggare trafik på Kärralundsgatan

SDN Örgryte-Härlanda.

Det ska bli tryggare och säkrare att cykla på Kärralundsgatan. Från Delsjövägen till Lundenskolan byggs sedan i oktober 2019 en ny cykelbana på gatans södra sida. Den nya cykelbanan ligger mellan körbanan och gångvägen och går i båda riktningarna. För att få plats med den nya cykelbanan tas en bit av körfälten och ett antal parkeringsplatser på Kärralundsgatan i anspråk. Arbetet beräknas hålla på fram till sommaren 2020.

Knyter ihop Delsjövägen och Danska Vägen

Det har länge saknats en cykelbana mellan Delsjövägen och Danska Vägen. Med den nya cykelbanan blir det säkrare och enklare att ta sig på cykel mellan de två stadsdelarna och till Lundenskolan.

Färre antal parkeringar

För att få plats med den nya cykelbanan behöver ett antal parkeringsplatser tas i anspråk. Innan byggstart fanns det 75 parkeringsplatser på sträckan och när vi har byggt klart den nya cykelbanan kommer det att finnas 50 parkeringsplatser.

Körfälten blir smalare för säkrare trafik

Körfälten på Kärralundsgatan blir något smalare och refugerna byggs om till förmån för säkrare trafik.

Framkomligheten påverkas under byggtid

Kärralundsgatan är öppen för samtliga trafikslag under byggtid men framkomligheten påverkas. Även på korsande gator från den södra sidan är det i perioder begränsad framkomlighet.

Arbetet beräknas vara klart sommaren 2020

Arbetet startade i mitten av oktober 2019 och delas in i etapper. Kärralundsgatans nya cykelbana beräknas vara helt klar sommaren 2020.

Vad händer just nu?

Dags för sista etappen


I maj/juni startar den sista etappen i byggnationen av den nya cykelbanan. Etappen sträcker sig från Birkagatan förbi Göketorpsgatan och kommer att pågå i cirka fem veckor. Samtidigt färdigställs etappen som sträcker sig från Skillnadsgatan förbi Lilla Kärralundsgatan. Övriga etapper förväntas vara klara första veckan i juni.

Göteborg Energi kommer också att lägga ledningar vilket gör att vi kommer behöva riva en del av asfalten på gångbanan.

Karta

Status och handlingar

  1. Utredning - Trafikprojekt

Diarienummer

Diarienummer TK
TN2558/19

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2019-09-01
    Projektavslut
    2020-04-01

Handläggare