Plan- och byggprojekt

Gamlestaden utvecklas till en grön stadsdel

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Gamlestaden.

Vad händer just nu?

Gamlestads torg och nya verksamheter med bl a nytt resecentrum invigdes 2018 och är igång.

Ny väg vid Gamlestads torg (Gert Tommessons gata) är endast till för att möjliggöra leveranser och sophantering till nya verksamheter på torget (se bild till höger under informationsmaterial ). Ingen annan trafik tillåts köra på Gert Tommessons gata enligt gällande vägvisning.

2020 öppnar vi upp ny gata (Gamlestads Brygga) och gång- och cykelväg inom nytt kajområde vid Säveån.

2020 flyttas även nuvarande hållplats för spårtrafik till och från Kortedala till nytt permanent läge närmare Gamlestadens resecentrum.

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

Diarienummer TK
TK2220/12
Planens formella namn
Göteborgs äldsta stadsdel utvecklas till en del av en grön och nära storstad

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området