Plan- och byggprojekt

Gamlestaden utvecklas till en grön stadsdel

Vad händer just nu?

Gamlestads torg och nya verksamheter med bl a nytt resecentrum invigdes 2018 och är igång.Ny väg vid Gamlestads torg (Gert Tommessons gata) är endast till för att möjliggöra leveranser och sophantering till nya verksamheter på torget (se bild till höger under informationsmaterial ). Ingen annan trafik tillåts köra på Gert Tommessons gata enligt gällande vägvisning.Juli-augusti 2020 öppnar vi upp ny gata (Gamlestads Brygga) och gång- och cykelväg inom nytt kajområde vid Säveån.Augusti 2020 flyttas även nuvarande hållplats för spårtrafik till och från Kortedala till nytt permanent läge närmare Gamlestadens resecentrum.Augusti 2020 öppnas Göteborgs första cykelparkeringshus som ligger mellan Gamelstads brygga och resecentrum.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.006999091332641,57.72886532674751]},"properties":{"id":"TK2220/12","name":"Gamlestaden utvecklas till en grön stadsdel","address":"","preamble":"","header":"Gamlestaden utvecklas till en grön stadsdel","body":"Trafikarbete färdigställt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=TK2220/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer TK TK2220/12
  • Planens formella namn Göteborgs äldsta stadsdel utvecklas till en del av en grön och nära storstad

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Pågående trafikarbete

  2. Trafikarbete färdigställt

  3. Informationsmaterial