Plan- och byggprojekt

Gårdsten - program för bostäder i Rösered

SDN Angered. Stadsdel Gårdsten.

I detta program undersöks möjligheterna att bygga cirka 130 energieffektiva småhus samt en förskola i Rösered. Småhusen kompletterar flerbostadshusen i närområdet och ger möjlighet att flytta mellan olika boendeformer. En förutsättning för bostadskomplettering i området är att en ny vägförbindelse byggs från Ramnebacken till Röseredsvägen.

Vad händer just nu?

Programmet godkändes i Byggnadsnämnden 2009-04-21. Projektet har senare blivit nedlagt.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - godkänt

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN 0794/05
Planens formella namn
Program för bostäder i Rösered

Handläggare

Markägare

Huvudsaklig markägare är Göteborgs Stad.