Plan- och byggprojekt

Lundby - Verksamheter vid Volvo Lundby

Stadsdel Kyrkbyn och Rambergsstaden.

Syftet med planen är att möjliggöra att AB Volvo samlar sin kontors-, utvecklings- och testverksamhet i Lundby. Inom området planeras det för verksamheter och kontor, med inslag av service längs med vissa stråk. Antalet arbetsplatser inom området planeras fördubblas till totalt cirka 10-12 000.

Vad händer just nu?

Planen har fått laga kraft (2019-09-24). Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5370.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1623/15
Diarienummer TK
FN7365/16
Planens formella namn
Detaljplan för Verksamheter vid Volvo Lundby inom stadsdelarna Rambergsstaden och Kyrkbyn.

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området