Plan- och byggprojekt

Kortedala - Program för Stadsutveckling Kortedala och Kviberg

Programmet ska studera hur Kortedala och norra Kviberg kan förtätas och kopplingarna till närliggande stadsdelar och Kvibergs park kan stärkas, samtidigt som kvaliteterna i den befintliga strukturen värnas. I arbetet ingår att studera hur stråket längs Kortedalavägen, Almanacksvägen kan omvandlas till en stadsmässig gata.

Vad händer just nu?

Arbetet med att ta fram samrådshandlingar pågår.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.034378681833793,57.751038572912535]},"properties":{"id":"BN1379/15","name":"Kortedala - Program för Stadsutveckling Kortedala och Kviberg","address":"","preamble":"","header":"Kortedala - Program för Stadsutveckling Kortedala och Kviberg","body":"Inför program. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN1379/15","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN1379/15
 • Diarienummer FK FN5409/15
 • Planens formella namn Program för Stadsutveckling Kortedala och Kviberg

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - godkänt

 4. Program - avslutat