Plan- och byggprojekt

Södra Guldheden - 167 hyreslägenheter vid Dr Forselius Backe

SDN Centrum. Stadsdel Guldheden.

Vid Dr Forselius Backe planeras för att bygga 167 mindre lägenheter i form av t ex student- och ungdomsbostäder. Nybebyggelsen skall ges ett samtida arkitektoniskt uttryck samtidigt som den volymmässigt ska passa in i området sett till placering och byggnadshöjder. Trafiksäkerheten längs Gibraltargatan ökas genom bland annat en ny gång- och cykelbana och ny rondell vid Emilsborg.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
167 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
118 studentlägenheter färdigställdes andra kvartalet 2015 av Chalmers Studentbostäder. Poseidon ska bygga 49 lägenheter med hyresrätt med byggstart 3:e kvartalet 2015. Poseidons studentlägenheter beräknas vara klara 3:e kvartalet 2016. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1213/02
Diarienummer FK
FN1021/02
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Dr Forselius Backe.

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2014-05-01
    Inflyttning
    2016 sista halvåret

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Huvudsakliga markägare är Göteborgs Stad och Bostads AB Poseidon.