Plan- och byggprojekt

Tolered - Förskola vid Slättadammsgatan

Stadsdel Tolered.

Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för förskola om 6 avdelningar fördelat på tre våningsplan.

Vad händer just nu?

Framtagande av samrådshandlingar pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1173/15
Diarienummer FK
FN5095/18
Planens formella namn
Detaljplan för förskola vid Slättadammsgatan, inom stadsdelen Tolered

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad