Plan- och byggprojekt

Lärjedalen - Öster om Angereds Kyrkby

SDN Angered. Stadsdel Lärjedalen.

I detta förslag till detaljplan blir det möjligt att bygga 120 nya gruppbyggda småhus öster om Angereds kyrkby. Förslaget innebär också 30 nya tomter till den kommunala tomtkön. Planen ger även möjlighet att bygga gruppbostäder och ett daghem. Stadsdelen är i behov av fler bostäder och denna plats har unika förutsättningar för ett naturanpassat byggande. I omgivningarna ligger Lerjedalens golfbana, badsjön Smörvattnet och Bohusleden.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslöt den 11 februari 2014 att avbryta arbetet med detaljplanen

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - avbrutet

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0914/05
Diarienummer FK
FN0533/06
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder öster om Angereds kyrkby inom stadsdelen Angered

Handläggare

Markägare

Göteborg Stad samt privata markägare.