Plan- och byggprojekt

Översiktsplan - Fördjupad för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden

Granskningsförslaget till fördjupning av översiktsplanen innehåller ett antal utvecklingsstrategier för hur Högsbo – Frölunda ska växa hållbart genom omvandling och komplettering för att uppnå en nära, sammanhållen och robust stad. En del i denna utveckling är en omvandling av Högsbo industriområde inklusive en ombyggnad av Dag Hammarskjöldsleden till en boulevard. Stora delar av Högsbo industriområde och södra delen av Sisjöns industriområde ska enligt planen omvandlas till blandad stadsbebyggelse, med bland annat bostäder, verksamheter, offentlig service och parker. Planen innehåller också rekommendationer för park- och naturområden, bebyggelseutveckling, mobilitet och infrastruktur, kulturmiljö, näringsliv och handel samt vatten och klimat.

Granskningshandlingen för den nya översiktsplanen finns på en digital plattform. Länk till granskningshandlingen. Välj "Fördjupning Högsbo-Frölunda" i menyn

Läs mer om Översiktsplanen på webbplatsen Stadsutveckling Goteborg

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i utställningsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Välkommen till ett digitalt informationsmöte
För den som vill veta mer om förslaget och ställa frågor finns det möjlighet att göra detta vid nedan informationsmöte den 14 april kl 17.30.
Länk till informationsmöte om översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Högsbo-Frölunda

Tänker du ansluta till mötet vid en dator kan du nå mötet via en webbläsare, då är det också möjligt att delta anonymt. Vill du använda en mobiltelefon eller en surfplatta för att delta så behöver du ladda ner en kostnadsfri app inför mötet.

Telefontider
Under pandemin kompletterar vi vårt digitala möte med tider då du kan ringa och ställa dina frågor. Telefonnumret du når oss på är 031-368 17 50.

Telefontiderna för översiktsplanen är:
26 april kl 16-18, 5 maj kl 8-10, 17 maj kl 16-18, 25 maj, kl 11-13 och 1 juni kl 8-10

Telefontiderna för den fördjupade översiktsplanen för Högsbo-Frölunda är:
15 april kl 8-10, 19 april kl 16-18, 27 april kl 16-18 och 4 maj kl 11-13

Synpunkter kan lämnas senast 2021-06-28

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 på nedre plan

Med anledning av smittspridningen av covid-19 så ser vi gärna att ni så långt det är möjligt undviker att besöka vår utställningshall och i stället tar del av handlingarna på den här sidan.

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Översiktsplan - utställning

    Planförslaget justeras efter samrådet. När det slutliga planförslaget är klart och godkänt av byggnadsnämnden visas det under minst åtta veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningstiden.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0896/16

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området