Plan- och byggprojekt

Torslanda - service och hantering av trailers på Sörredsvägen

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Torslanda.

Syftet med planen är att möjliggöra en etablering av verksamhet för service och hantering av trailers.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 21 juni 2011. Om ingen överklagar beslutet, så är planen laga kraft vunnen ca fem veckor efter beslut.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - inför antagande

    Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0892/08
Diarienummer FK
FN0000/09
Planens formella namn
Detaljplan för Verksamheter vid Sörredsvägen.

Handläggare

Markägare

Sveafjord AB