Plan- och byggprojekt

Tuve - bostäder i Västra Tuve

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Tuve.

Detaljplan för bostäder i Västra Tuve bedöms möjliggöra cirka 190 lägenheter i flerbostadshus, varav cirka 50 lägenheter upplåtna med hyresrätt och cirka 140 lägenheter upplåtna med bostadsrätt. HSB Göteborg har genom beslut i fastighetsnämnden 2006 och 2009 erhållit markanvisning respektive förlängd markanvisning inom planområdet. Byggnationen är tänkt att genomföras i tre etapper, varav etapp 1 är påbörjad och avser hyresrätterna (51 st).

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
51 stycken
Planerade bostadsrätter
140 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
74 lägenheter med bostadsrätt byggstartades första halvåret 2016. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0848/03
Diarienummer FK
FN0565/04
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder i Västra Tuve

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2010
  Byggstart
  2010-10-01
  Inflyttning
  2016 sista halvåret
  Projektavslut
  2016

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området