Plan- och byggprojekt

Lundby - Spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén

Stadsdel Lindholmen och Lundbyvassen.

Spårvägen ska, i enlighet med visionen för Älvstaden, knyta samman staden över älven, ge korta restider samt skapa förutsättningar för att möta de ökade behov som Älvstadens utbyggnad av bostäder och arbetsplatser medför. Spårvägen är en delsträcka inom ett av de nya utpekade kollektivtrafikstråken inom Sverigeförhandlingen, spårväg från Brunnsbo till Linné.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Tid för digitalt samrådsmöte
Eftersom vi fick tekniska problem under torsdagens samrådsmöte så repriserar vi mötet på torsdagen den 28 januari klockan 08.00. Du har möjlighet att ställa dina frågor och lyssna på en genomgång av detaljplanen.
Länk till samrådsmötet

Är du vid en dator kan du ansluta till mötet via en webbläsare, då det också är möj­ligt att delta anonymt. Vill du använda en mobiltelefon eller en surfplatta för att delta i mötet så behöver du ladda ner en kostnadsfri app inför mötet. Anslut gärna till mötet med lite marginal, då det kan ta några minuter att logga in.

Utöver de digitala samrådsmötena kommer även stadsbyggnadskontorets handläggare att finnas tillgängliga per telefon för dig som inte är bekväm med att delta i ett digitalt möte.
Telefontiderna är:
• Tisdag den 2 februari 2021 kl. 08:00-10:00
• Torsdag den 4 februari 2021 kl. 12:00-14:00
Telefonnumret är: 031-368 19 02

Synpunkter kan lämnas senast 2021-02-16

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 på nedre plan
Med anledning av smittspridningen av covid-19 så ser vi gärna att ni så långt det är möjligt undviker att besöka vår utställningshall på Köpmansgatan 20 och i stället tar del av handlingarna på den här sidan.

- Älvrummet Lindholmspiren 3-5

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0847/20
Planens formella namn
Detaljplan för spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén inom stadsdelarna Lundbyvassen och Lindholmen.

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs stad genom fastighetskontoret och Fribordet ab (Älvstranden utveckling)