Plan- och byggprojekt

Backa - Boende med särskild service vid Övralidsgatan

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Backa.

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av ett nytt boende med särskild service (BmSS boende) med åtta lägenheter. Den befintliga förskolan ges genom denna detaljplan planstöd samt möjlighet att utöka med en avdelning, till största del genom ett andra våningsplan.

Vad händer just nu?

Projektet är färdigställt.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
6 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
6 lägenheter med särskild service (BmSS) stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0845/09
Diarienummer FK
FN4959/10
Planens formella namn
Bostäder vid Övralidsgatan inom stadsdelen Backa

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    Andra kvartalet 2014
    Inflyttning
    2015 första halvåret

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.