Plan- och byggprojekt

Södra Brottkärr - havsnära bostäder vid Amundöarna

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

En ny detaljplan gör det möjligt att bygga 120 blandade bostäder med närhet till havet vid Lilla och Stora Amundön. Det blir också möjligt att bygga om Brottkärrsvägen för att öka trafiksäkerheten och förbättra för kollektivtrafiken. Planen begränsar samtidigt småbåtsvarvets verksamhet så att antalet bryggplatser inte kan ökas utöver de platser som finns idag.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
50 stycken
Planerade villor/radhus
70 stycken
Övrigt
Ca 70 bostäder föreslås i småhus och ca 50 lägenheter i radhus och flerbostadshus. Skanska/Sigillet byggstartade 35 hyresrätter 4 kvartalet 2014. 24 bostäder färdigställdes (12 bostadsrätter och 12 äganderätter, AF Bygg) under 2014. Totalt så färdigställer Skanska 26 bostäder under 2014-2015. 12 småhus med bostadsrätt färdigställdes av Willa Nordic under första halvåret 2016. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0841/03
Diarienummer FK
FN0488/07
Planens formella namn
Detaljplan för Södra Brottkärr, Bostäder och småbåtshamn.

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2013
  Byggstart
  Fjärde kvartalet 2013
  Inflyttning
  2016 sista halvåret
  Projektavslut
  2016

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Huvudsakliga markägare är familjen Kinde, Skanska och Amundö Marina