Plan- och byggprojekt

Kortedala - Kortedala Torg

Föreslagen ny- och tillbyggnad. Illustration: Stadsbyggnadskontoret

Programmet syftar till att stärka underlaget för torget och den kommunala servicen. Upprustning och kompletterande bostadsbebyggelse ska främja attraktionen för torget som mötes- och handelsplats.

Vad händer just nu?

Programmet är avslutat

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.031742376120802,57.751560032099164]},"properties":{"id":"BN0827/07","name":"Kortedala - Kortedala Torg","address":"","preamble":"","header":"Kortedala - Kortedala Torg","body":"Program - avslutat. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0827/07","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0827/07
 • Diarienummer FK FN5855/14
 • Planens formella namn Program för Kortedala Torg

Kontaktuppgifter

Albin Svahn

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 09 58
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

GöteborgsLokaler, Framtiden AB

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - godkänt

 4. Program - avslutat