Plan- och byggprojekt

Gårdsten - Bostäder och förskolor vid Saffransgatan och Timjansgatan

SDN Angered. Stadsdel Gårdsten.

Syftet med planen är att utöka nuvarande förskoleverksamheter vid Saffransgatan och Timjansgatan med fler avdelningar. Syftet är även att förtäta Gårdsten med trygghetsbostäder.

Vad händer just nu?

Framtagandet av samrådshandlingar pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0821/16
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder och förskolor vid Saffransgatan och Timjansgatan inom stadsdelen Gårdsten

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad