Plan- och byggprojekt

Landala - hyreslägenheter vid Egnahemsvägen

SDN Centrum. Stadsdel Landala.

Efterfrågan på bostäder i Göteborgs innerstad är stor. För att kunna möta efterfrågan utreds möjligheterna att vid Egnahemsvägen i Landala bygga ca 70 lägenheter. Planen har sin utgångspunkt i det godkända programmet för Norra Guldheden från 2005. I programmet föreslogs 80 – 100 lägenheter.

Planområdet är beläget på gränsen mellan stadsdelarna Guldheden och Landala, ca 1,5 km söder om Göteborgs centrum. Området har nära till flera stora institutioner som till exempel Chalmers Tekniska Högskola, Vasa Sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhus och Medicinarberget.

Vad händer just nu?

Bostäderna är färdigställda.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
68 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Projektet förväntas bli färdigställt under 2016. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0806/05
Diarienummer FK
FN0224/07
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Egnahemsvägen.

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2014
  Byggstart
  2014/2015
  Inflyttning
  2016 sista halvåret
  Projektavslut
  2016

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad är markägare