Plan- och byggprojekt

Torslanda - vårdcentral i Amhult

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Amhult.

Förslaget innebär att tomten får bebyggas med en trevåningsbyggnad och avsikten är att etablera en vårdcentral. Planen ger även möjlighet för angränsande tomter på Snäckeberget att utöka sina tomter.

Vad händer just nu?

Planarbetet har avbrutits.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - avbrutet

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0803/08
Diarienummer FK
FN0992/08

Markägare

Göteborgs Stad