Plan- och byggprojekt

Lorensberg - bostäder och handel vid Avenyn

SDN Centrum. Stadsdel Lorensberg.

Avsikten är att rusta upp två kvarter längs Avenyn när det gäller butiksytor och att komplettera med ett 100-tal bostäder inom kvarteren mot Teatergatan.

Vad händer just nu?

Projektet vid Teatergatan är delvis färdigställt men Wallenstam planerar för etapp 2 gällande Valand kvarteret. Byggande pågår. Läs mer här

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
66 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
35 lägenheter med hyresrätt färdigställda kv 3 2017. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0767/09
Diarienummer FK
FN0779/10
Planens formella namn
Detaljplan för Kv 52 Borgeby och Kv 57 Örbyhus (Kungsportsavenyn) inom stadsdelen Lorensberg

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    Fjärde kvartalet 2014
    Inflyttning
    2015 första halvåret

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Marken ägs av Wallenstam AB, Sällskapet Göta Par Bricole samt en bostadsrättsförening.