Plan- och byggprojekt

Olofstorp - Bostäder och Service

Stadsdel Olofstorp.

Syftet med förslaget är att komplettera centrala Olofstorp med fler bostäder, i småhus och flerbostadshus, samt ge möjlighet till service och verksamheter. Den fd prästgården och dess trädgård mot Bergums Prästgårdsväg ska bevaras för att bibehålla upplevelsen av den äldre kulturmiljön. Förslaget möjliggör 60 – 70 bostäder fördelat på olika hustyper. Inom området medges flerbostadshus i upp till tre våningar, friliggande eller sammanbyggda småhus samt möjlighet till centrumändamål inom del av området. En ny lokalgata förbinder Solsätervägen med Bergums Prästgårdsväg.

Vad händer just nu?

Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5194. Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
30 stycken
Planerade villor/radhus
26 stycken
Övrigt
Planen medger 60-70 bostäder totalt. 26 lägenheter byggstartades 2 kv 2016 av Egnahemsbolaget. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0758/10
Diarienummer FK
FN4209/10
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder och service vid Bergums Prästgårdsväg inom stadsdelen Olofstorp

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2016
  Byggstart
  2016
  Inflyttning
  2017 andra halvåret
  Projektavslut
  2017

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.