Plan- och byggprojekt

Järnbrott - handelslokaler vid Marconigatan

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott.

Ett nytt planförslag gör det möjligt att mellan Marconigatan och Distansgatan bygga 1700 kvadratmeter handelslokaler med tillhörande parkering. Platsen är lättillgänglig för kollektivtrafikresenärer och bilister, men även för fotgängare och cyklister. Handelsutbyggnaden kräver dock en ombyggnad av Marconigatan med ny cirkulationsplats.

Vad händer just nu?

Byggstart 2 kvartalet 2012.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Handelsutbyggnad. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0750/07
Diarienummer FK
FN0982/07
Planens formella namn
Detaljplan för Handel vid Marconigatan inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2 kv 2012

Handläggare

Markägare

Markägare är Göteborgs Stad. Lidl Sverige KB har fått en markreservation.