Plan- och byggprojekt

Stadslinbana - Station Västra Ramberget

Stadsdel Rambergsstaden.

Detaljplanen medger en linbana med ett stationsläge och två torn mellan Lindholmen och Västra Ramberget. Stationen ska utformas och tillgängliggöras så att den utgör en smidig bytes- och målpunkt i kollektivtrafiken. Inom planområdet för stationen ska station, resenärsservice samt torgyta med möjlighet till angöring ingå. För stationen vid Västra Ramberget ingår dessutom en depå för gondolerna. Utformningen ska bidra till en effektiv, trygg och attraktiv hållplats som gynnar stadslivet och stärker området runt omkring. Inom planområdena för tornen C och D ska förutom torn även erforderlig trafikstruktur ingå.

Ändring av detaljplaner ska möjliggöra att en lina för gondolerna får passera mellan station och torn. Berörda underliggande detaljplaner erhåller ett tillägg till planbestämmelserna som medger att linan kan passera området.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade avbryta planarbetet den 15 december 2020.

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - avbrutet

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0741/16
Diarienummer FK
FN8345/16
Planens formella namn
Detaljplan för Linbana mellan Lindholmen och Västra Ramberget (station och torn) inom stadsdelarna Lindholmen och Rambergsstaden med diarienummer BN0741/16
samt även
Ändring av detaljplaner för Linbana mellan Lindholmen och Västra Ramberget (linan) med diarienummer BN0727/17

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området