Plan- och byggprojekt

Stadslinbana - Station Lindholmen

Stadsdel Lindholmen.

Detaljplanen medger en linbana med en station och ett torn mellan kajkanten vid Järntorget i söder och Lindholmen i norr. Stationen ska utformas och tillgängliggöras så att den blir en smidig bytes- och målpunkt i kollektivtrafiken. Inom planområdet för stationen ska station, resenärsservice samt torgyta med möjlighet till angöring ingå. Utformningen av stationsområdet ska bidra till en effektiv, trygg och trevlig hållplats som gynnar stadslivet och stärker området runt omkring. Inom planområdet för torn B ska förutom torn även erforderlig trafikstruktur ingå.

Ändring av detaljplaner ska möjliggöra att en lina för gondolerna får passera mellan station och torn. Berörda underliggande detaljplaner erhåller ett tillägg till planbestämmelserna som medger att linan kan passera området.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade avbryta planarbetet den 15 december 2020.

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - avbrutet

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0740/16
Diarienummer FK
FN8345/16
Planens formella namn
Detaljplan för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen (station och torn) med diarienummer BN0740/16
samt även
Ändring av detaljplaner för Linbana mellan Järntorget och Lindholmen (linan) med diarienummer BN0726/17

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området