Plan- och byggprojekt

Backa - småhus och förskola vid Stora Arödsgatan

Stadsdel Backa.

Planen möjliggör utbyggnad av småhus och förskola i Aröd. Totalt kan drygt 90 bostäder i olika upplåtelseformer och bostadstyper uppföras inom området norr om Stora Arödsgatan. Öster om Stora Arödsgatan föreslås en förskola för 60-100 barn i direkt anslutning till naturen.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
75 stycken
Övrigt
Friliggande hus och souterränghus, parhus, radhus och kedjehus. Ca 60 småhus är färdigställda i projektet fram till första halvåret 2016. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0724/05
Diarienummer FK
FN0383/07
Planens formella namn
Bostäder vid Stora Arödsgatan

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2014
  Byggstart
  2014
  Inflyttning
  2017 andra halvåret
  Projektavslut
  2014 - 2017

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

I huvudsak Göteborgs Stad och privata markägare.