Plan- och byggprojekt

Askim - bostäder söder om Brottkärrsvägen

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Inom planområdet finns ca 80 st friliggande villor. Planen redovisar ett tillskott av ett 80-tal byggrätter i form av radhus, parhus och friliggande villor. Förslaget är en halvering av antalet byggrätter jämfört med det antagna programmet. Upplåtelseformen blir bostads- och äganderätt.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
42 stycken
Planerade villor/radhus
35 stycken
Övrigt
Totalt har 35 bostäder färdigställts under 2013-2014 av Skanska. 42 bostadsrätter har byggstartats fjärde kvartalet 2014 av HSB. HSB byggstartade 46 lägenheter 2018. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0687/98
Diarienummer FK
FN0488/07
Planens formella namn
S om Brottkärrsvägen bostäder m.m.

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    Andra kvartalet 2014
    Inflyttning
    2015 sista halvåret

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

HSB Göteborg och Skanska AB.