Plan- och byggprojekt

Askim - bostäder söder om Brottkärrsvägen

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Inom planområdet finns ca 80 st friliggande villor. Planen redovisar ett tillskott av ett 80-tal byggrätter i form av radhus, parhus och friliggande villor. Förslaget är en halvering av antalet byggrätter jämfört med det antagna programmet. Upplåtelseformen blir bostads- och äganderätt.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
42 stycken
Planerade villor/radhus
35 stycken
Övrigt
Totalt har 35 bostäder färdigställts under 2013-2014 av Skanska. 42 bostadsrätter har byggstartats fjärde kvartalet 2014 av HSB. HSB byggstartade 46 lägenheter 2018. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0687/98
Diarienummer FK
FN0488/07
Planens formella namn
S om Brottkärrsvägen bostäder m.m.

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    Andra kvartalet 2014
    Inflyttning
    2015 sista halvåret

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

HSB Göteborg och Skanska AB.