Plan- och byggprojekt

Majorna - Kompletterande bostäder Godhemsberget

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Majorna.

Programmet för Godhemsberget ska utreda förutsättningarna att komplettera bebyggelsen kring Godhemsberget. Berget är viktigt för utsikt och rekreation och de kvaliteterna ska också behållas.

Vad händer just nu?

Programmet blev godkänt april 2014.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - godkänt

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0642/12
Planens formella namn
Program för Bostäder vid Godhemsberget

Handläggare

Markägare

Wallenstam