Plan- och byggprojekt

Lundbyvassen - Skola och kontor vid Götaverksgatan

Stadsdel Lundbyvassen.

Syftet med planen är att möjliggöra en ny skola för cirka 720 elever i årskurs 4-9 och att ge planstöd för pågående verksamheter i den före detta verkstadsbyggnaden M1. Samråd har genomförts ihop med detaljplan för verksamheter vid Pumpgatan. Planområdet har därefter utökats och nytt samråd ska genomföras.

Vad händer just nu?

Arbetet med att ta fram nya samrådshandlingar pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0631/18
Planens formella namn
Detaljplan för skola och kontor vid Götaverksgatan inom stadsdelen Lundbyvassen

Handläggare

Markägare

Älvstranden Utveckling AB

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området