Plan- och byggprojekt

Majorna - Bostäder inom kvarteret Klåvestenen

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Majorna.

Syftet med förslaget är att se över möjligheten för en förändrad markanvändning från allmän plats park till bostadsändamål med mera. Förslaget innebär att pröva ny bebyggelse innehållande bostäder mellan Stigbergsliden 12 och Kjellmansgatan, alternativt kontor eller annan verksamhet med möjlighet till handel i bottenvåning.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämndens den 26 mars 2019. Den är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - överklagad

    Planen är för närvarande överklagad.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0627/05
Diarienummer FK
FN5615/10
Planens formella namn
Detaljplan för Stigberget 713:204 m fl, Kv Klåvestenen, inom stadsdelen Stigberget

Handläggare