Plan- och byggprojekt

Frölunda - Stadsdelsprogram för Frölunda

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott, Rud och Tynnered.

Frölunda är ett av flera utbyggnadsområden som Göteborgs Stad satsar på i sin långsiktiga stadsutveckling. Nu har stadsbyggnadskontoret påbörjat ett arbete för att fortsätta utveckla Frölunda med fler bostäder och mer service. Stadsdelsprogrammet ska peka ut var i området det är lämpligt att bygga nytt, för att uppnå en stadsmiljö som är både grön och tät.

Vad händer just nu?

Programhandlingen ses just nu över och ska skickas ut på samråd tidigast under 2019. Vid programsamrådet samlar stadsbyggnadskontoret in synpunkter på förslaget från de som berörs, inklusive medborgare. Godkännande av program tas av byggnadsnämnden.

Karta

Status och handlingar

  1. Inför program

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0623/14

Handläggare