Plan- och byggprojekt

Översiktsplan - Fördjupad för centrala Göteborg

Samrådet är i ett tidigt skede där arbetet har fokuserat på de systempåverkande behov som uppstår när Göteborg växer och klimatfrågor behöver hanteras. En utvidgad innerstad är ett medel för att nå en hållbar stad - med en sammanhängande stads och grönstruktur kortas både fysiska och upplevda avstånd mellan olika stadsdelar. Strävan ska vara att regional gods- och personflöden infogas i den sammanhängande staden. Förslaget innehåller alternativ som handlar om vilken riktning som centrala Göteborg ska utvecklas på lång sikt, rent geografiskt men även huruvida staden ges möjligheter att utvecklas mer sammanhängande och arbeta med att barriärer ska lösas eller minskas.

Läs mer om Översiktsplanen på webbplatsen Stadsutveckling Goteborg

Karta

Status och handlingar

  1. Översiktsplan - samråd

    Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. När förslaget är klart godkänns det av byggnadsnämnden och ett samråd genomförs då man kan lämna synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0609/16

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området