Plan- och byggprojekt

Översiktsplan - Fördjupad för Västra Arendal och Torsviken

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Arendal och Syrhåla.

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden. Parallellt pågår en tillståndprövning enligt Miljöbalken för utbyggnad av hamn på Risholmen som Göteborgs Hamn AB har initierat.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Översiktsplan - samråd

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0594/08

Handläggare