Plan- och byggprojekt

Askim - Bostäder med särskild service vid Uggledalsvägen

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till kompletterande bostadsbebyggelse på fastigheten Uggledal 1:15. Byggnaden föreslås innehålla cirka 6 lägenheter med särskild service, sk BmSS, samt tillhörande gemensamhets- och personalytor.

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2014-10-22). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5217.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Ca 6 lägenheter för boende med särskild service stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0583/11
Diarienummer FK
FN5521/11
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Uggledalsvägen inom stadsdelen Askim

Handläggare

Markägare

Göteborgs stad