Plan- och byggprojekt

Frihamnen - Blandad stadsbebyggelse vid Hjalmar Brantingsgatan

Stadsdel Tingstadsvassen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0575/17
Diarienummer FK
FN5762/18
Planens formella namn
Detaljplan för blandad stadsbebyggelse och infrastruktur vid Hjalmar Brantingsgatan i Frihamnen inom stadsdelen Tingstadsvassen

Handläggare

Markägare

Älvstranden Utveckling AB och Göteborgs Stad