Plan- och byggprojekt

Billdal - utveckling av området vid Billdals Park

Stadsdel Askim.

Intresset för Billdals gård och området kring är stort. Gården kan ses som en resurs för stadsdelen Askim, för staden Göteborg eller till och med för hela regionen. För att fullt ut kunna nyttja denna resurs måste insatser göras för att förhindra att byggnaderna och parken förfaller. Förutsättningar måste skapas för en bredare användning av området.

Vad händer just nu?

Programmet är godkänt.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - godkänt

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0566/10
Planens formella namn
Program för Billdals Park med omgivning

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad