Plan- och byggprojekt

Rud - Bostäder vid Lergöksgatan

Stadsdel Rud.

Syftet med förslaget är att möjliggöra uppförandet av cirka 70 bostäder. Förslaget innebär att yta som idag används för parkering tas i anspråk för bostadsändamål och mindre ytor som idag är gräs tas i anspråk för parkering, gång-och cykelväg.

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen 5 maj 2014. Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5191. Projektet är färdigställt.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
72 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0558/04
Diarienummer FK
FN1646/10
Planens formella namn
Bostäder vid Lergöksgatan inom stadsdelen Rud

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2014
  Byggstart
  2014
  Inflyttning
  2016 första halvåret
  Projektavslut
  2016

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad