Plan- och byggprojekt

Kortedala - Bostäder vid Adventsvägen (BoStad2021)

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Kortedala.

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten för bostadsförtätning vid Adventsvägen i Kortedala, cirka 150 meter från Citytorget. Förslaget innefattar cirka 120 bostäder i tre punkthus samt ett parkeringsdäck. Marken används idag övervägande till parkering.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Projektet är färdigställt Planen vann laga kraft 2016-12-28. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5365.

Karta

Status och handlingar

  1. Inflyttning - färdigställt.

    Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
125 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0557/14
Diarienummer FK
FN2916/15
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Adventsvägen, inom stadsdelen Kortedala.

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2017-12-31
    Projektavslut
    2019-12-31

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad