Plan- och byggprojekt

Heden - Verksamheter och bostäder vid Smålandsgatan

Stadsdel Heden.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Digitalt samråds- och informationsmöte
För den som vill veta mer om förslaget, och kunna ställa frågor, finns det möjlighet att vara med på ett digitalt samrådsmöte måndagen den 25 januari kl 17:30-19:00.
Länk till samrådsmötet

Telefontider:
Vid några tillfällen i januari och februari kan du ställa dina frågor om planförslaget via telefon på 031 – 368 17 50.
28 januari kl. 8-10, 2 februari kl. 15-17, 4 februari kl. 11-13, 8 februari kl. 11-13 samt 10 februari kl. 9 -11

Synpunkter kan lämnas senast 2021-02-16

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20 på nedre plan

Med anledning av smittspridningen av covid-19 så ser vi gärna att ni så långt det är möjligt undviker att besöka vår utställningshall på Köpmansgatan 20 och i stället tar del av handlingarna på den här sidan.

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0545/19
Planens formella namn
Detaljplan för verksamheter och kategoribostäder vid Smålandsgatan inom stadsdelen Heden

Handläggare