Plan- och byggprojekt

Majorna - Bostäder mm. i Klippan

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Majorna.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse och verksamheter/kontor på en yta som idag används till parkering.

Vad händer just nu?

Just nu pågår upprättande av samrådshandlingar.

Karta

Status och handlingar

  1. Startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0501/13
Diarienummer FK
FN1182/15

Handläggare

Markägare

Privat