Plan- och byggprojekt

Krokslätt - nya bostäder vid Norra Krokslättsgatan

SDN Centrum. Stadsdel Krokslätt.

För att kunna komplettera den befintliga bostadsbebyggelsen vid Norra Krokslättsgatan har en ny detaljplan tagits fram. Det nya förslaget skyddar befintlig bebyggelse och dess kulturhistoriska värden samtidigt som byggrätt skapas för ett nytt bostadshus med ett 20-tal nya bostäder. Det nya huset ska ansluta till angränsande landshövdingehus i volym, skala och fasaddisposition.
Upplåtelseform blir hyresrätt.

Vad händer just nu?

Projektet är färdigställt.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
30 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Projektet byggstartades 2 kv 2014. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0495/05
Diarienummer FK
FN0614/08
Planens formella namn
bostäder vid Norra Krokslättsgatan

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    första halvåret 2011
    Inflyttning
    2015 första halvåret

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Markägare är Familjebostäder i Göteborg AB