Plan- och byggprojekt

Lindholmen - från kontor till bostad

Stadsdel Lindholmen.

Syftet är att möjliggöra avstyckning av del av fastigheten Lindholmen 6:9 som bostadsfastighet vid Trione samt att göra lägenheterna i disponentvillan planenliga. Det innebär en planändring från nuvarande ändamål med bl a industri och kontor ändras till bostadsändamål med rätt till kontorsverksamhet och/eller konstgalleri samt att göra lägenheterna i disponentvillan planenliga.

Vad händer just nu?

Planen blev laga kraftvunnen 2011-01-25 och är därmed gällande.

Karta

Status och handlingar

  1. Enkel plan - inför antagande

    Efter förslagsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0492/10
Diarienummer FK
FN4066/10
Planens formella namn
Bostäder på södra Plejadgatan inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg

Handläggare

Markägare

Älvstrandens utvecklings AB