Plan- och byggprojekt

Torslanda - Bostäder norr om Hjuviksvägen

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Torslanda.

Uppdraget är att pröva möjligheten att bygga cirka 200 nya bostäder i radhus och flerbostadshus, med inslag av verksamheter (kontor/handel/service). Förslaget innebär en komplettering med bostadstyper som i övrigt saknas i området. Planområdet är uppdelat i två delområden, båda ligger norr om Hjuviksvägen, längs Torslanda Hästeviksväg i samhället Hästevik på Västra Hisingen.

Vad händer just nu?

Planarbetet är vilande i avvaktan på strategiska beslut avseende utvecklingen av väg 155, Hjuviksvägen.

Status och handlingar

  1. Startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0484/14
Diarienummer FK
FN6478/14
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder norr om Hjuviksvägen, inom stadsdelen Torslanda.

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.