Plan- och byggprojekt

Biskopsgården - bostäder mellan södra och norra Biskopsgården

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Biskopsgården.

I ett centralt läge i Biskopsgården planeras för att bygga nya bostäder. Förslaget innebär att bygga cirka 150 bostäder i form av radhus, kedjehus, fyrbohus samt en gruppbostad. I planen ingår även att uppföra en ny förskola. Ambitionen är att skapa en attraktiv bostadsmiljö genom en blandning av olika hustyper och upplåtelseformer.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
80 stycken
Planerade villor/radhus
29 stycken
Övrigt
Etapp 1 och 2 är färdigställt med 89 stycken bostäder, ett boende med särskild service samt en förskola. Det kvarstår 4 stycken tomter och ca 16 stycken bostäder i den sista etappen. Byggstart ej klart. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0482/08
Diarienummer FK
FN0439/08

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad är huvudsaklig markägare