Plan- och byggprojekt

Sannegården - nytt centrum och bostäder vid hamnbassängen

SDN Lundby. Stadsdel Sannegården.

I ett nytt planförslag kan ett centrum vid hamnbassängen i Sannegården byggas för att knyta samman Västra och Östra Sannegårdshamnens kvarter med varandra. Det blir möjligt att bygga 300 nya bostäder samt lokaler för handel och vård. En grön park i direkt anslutning till hamnbassängens vattenyta blir platsens hjärta.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. För information om bostäderna - kontakta byggherrarna. Start för inflyttning 4 kvartalet 2013.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
50 stycken
Planerade bostadsrätter
300 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
85 lägenheter med bostadsrätt byggstartades 2013 av Riksbyggen och ca 50 lägenheter färdigställdes samma år. Veidekke färdigställde 67 lägenheter under 2013. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0470/06
Diarienummer FK
FN1204/07
Planens formella namn
Detaljplan för Sannegården Centrum

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2010
    Inflyttning
    2015 första halvåret

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Huvudsakliga markägare är Norra Älvstranden Utveckling AB och Göteborgs Stad.