Plan- och byggprojekt

Tynnered - Skola vid Smaragdgatan

Stadsdel Tynnered.

Nuvarande skola på platsen behöver utökas. Syftet med planen är att möjliggöra byggnation i minst två våningar för ny F-6-skola som ska inrymma 650 elever.

Vad händer just nu?

Framtagande av samrådshandlingar pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0463/18
Planens formella namn
Detaljplan för skola vid Smaragdgatan (Tynnered 9:2) inom stadsdelen Tynnered

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad